หน่วยที่ 2 ส่วนประกอบของโปรแกรม

การนำภาพเข้าโปรแกรม

1. เลือก Folder ที่เก็บภาพและคลิกเปิดให้เห็นภาพทั้งหมดที่จะจัดทำ VCD ดังภาพ

4

2. เมื่อเปิดห้องเก็บภาพ จะเห็นภาพทั้งหมดทางด้านมุมล่างด้านซ้ายของโปรแกรม ดังภาพ

5

3. ให้คลิกเลือกภาพที่ต้องการจะทำ VCD หรือจะคลิกเลือกภาพทั้งหมด โดยคลิกที่ภาพแรก และเลือนลูกศรลงมาที่ภาพสุดท้าย ดังภาพ

6

4. เมื่อเลื่อนลูกศรลงมาจนสุด จะเห็นภาพสุดท้าย ให้กดปุ่ม Shift และคลิกเลือกภาพสุดท้ายดังภาพ

7

5. หลังจากนั้น ให้คลิกเมาส์ค้างที่ภาพสุดท้ายแล้วลากมาวางที่สไลด์ทางด้านขวามือในเฟรมที่ 1 สไลด์จะเรียงจากภาพที่ 1 จนถึงภาพสุดท้าย ดังภาพ

8

6. การนำภาพมาวางในสไลด์อีกวิธีหนึ่ง คือ เลือกภาพทั้งหมด โดยคลิกขวามที่รูปภาพ แล้วเลือก Select All และเลือก Add to Show ภาพทั้งหมดก็จะ ไปเรียงในสไลด์ ดังภาพ

910

7. หลังจากนั้น ให้คลิกเลือนแถบด้านล่างไปทางซ้ายมือ จะเห็นสไลด์ที่ 1 ดังภาพ

11

8. เราสามารถจัดเรียงภาพก่อน-หลังได้ตามต้องการ เช่น ต้องการนำสไลด์เฟรมที่ 2 ไปวางไว้ในเฟรมที่ 1 ให้คลิกเมาส์เลือกที่สไลด์นั้นให้เกิดแถบสีน้ำเงิน ก่อนแล้วคลิกเมาส์ค้างที่รูปมุมบนด้านซ้ายของสไลด์ที่ 2 แล้วเลื่อนไปวางที่ขอบสไลด์ด้านซ้ายในเฟรมที่ 1 เมื่อเกิดแถบสีเข้ม ให้ปล่อยเมาส์สไลด์ที่ 2 ก็จะไปอยู่ในเฟรมที่ 1 ตามต้องการ ดังภาพ

12

9. สไลด์ที่ 2 จะเลื่อนมาอยู่ สไลด์ที่ 1 ดังภาพ

13

10. ถ้าต้องการนำสไลด์ที่ 2 เลื่อนมาอยู่ในสไลด์ที่ 1 อย่างเดิม ก็คลิกเลือกที่สไลด์ที่ 2 แล้วทำตามขั้นตอน ในข้อ 7

11. เมื่อต้องการเพิ่มสไลด์เพื่อเขียนคำอธิบายก่อนสไลด์ที่ 1 ให้คลิกเลือกที่สไลด์ที่ 1 ดังภาพ

14

12. ไปที่แถบเมนู เลือกเมนู Slide และเลือก Insert Blank Slide ดังภาพ

16

13. จะได้ Blank Image ในสไลด์เฟรมที่ 1 ดังภาพ

17

14. ให้นำภาพวิวสวย ๆ ในห้องเก็บภาพมาวางไว้ในสไลด์ที่ 2 และ3 ดังภาพ

18

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s