หน่วยที่ 3 การทำงานกับโปรแกรม

ภาพประกอบคำบรรยาย

วีซีดี ที่มีคำบรรยายภาพ และดนตรีคลอ จำเป็นต้องมีการเขียนบทก่อน เพื่อให้การจัดทำเป็นไปได้ง่าย และไม่เสียเวลามาก โดยต้องมีการกำหนดเวลาให้แน่นอน ในการทำควรยึดเวลาจากบทบรรยายเป็นหลัก และปรับเวลาในการนำเสนอแต่ละภาพ ให้เกินกว่าความยาวของเสียงเล็กน้อย เพื่อให้การ fade เสียงของดนตรีคลอ มีความนุ่มนวล ใน ProShow Gold เราสามารถกำหนดเวลาได้ ทั้งภาพ และ transition ของภาพ จึงมีความสะดวกในการทำงานมาก

การเขียนบทบรรยาย บทบรรยาย มีจุดประสงค์หลัก 2 อย่างด้วยกัน คือ ใช้สำหรับอ่านบันทึกเสียง และใช้สำหรับประกอบภาพ เป็นเรื่องราวที่สมบูรณ์นอกจากนี้ยังเป็นสื่อกลางในการทำงานร่วมกัน เป็นการรวมพลังความคิด เกี่ยวกับภาพและคำพูด ดีกว่าไม่มีบทซึ่งมักจะทำคนเดียว เข้าใจคนเดียว ผู้ร่วมงานไม่รู้ความคิด ต้องอาศัยการเดาอย่างเดียว แต่การมีบท ทำให้สามารถตรวจสอบและแก้ไขก่อนการลงมือทำงาน ทำให้ได้งานที่ตรงใจกับหลายคนมากที่สุดก่อนเขียนบทบรรยาย ต้องกำหนดจุดประสงค์ ของการนำเสนอข้อมูลเสียก่อน พื่อเป็น กรอบในการทำงาน ทั้งการเลือกภาพและข้อความ ให้สามารถเป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเรานำภาพนิ่งมานำเสนอ ภาพแต่ละภาพจึงไม่ควรแช่ไว้นานเกินไป จะทำให้ผู้ชมเกิดความเบื่อหน่าย หมดความสนใจ ดังนั้นคำบรรยายในแต่ละภาพ จึงไม่ควรมีความยาวมากเพราะการนำเสนอ ใช้ความยาวของบท เป็นตัวกำหนดความยาวของภาพการเลือกคำพูดในบทก็เป็นสิ่งสำคัญ ควรใช้คำพูดสั้น กะทัดรัดและได้ใจความ เหมาะกับระดับของผู้ชมบทบรรยาย ควรประกอบด้วย เวลาของคำบรรยาย คำบรรยาย ไฟล์เสียง และไฟล์ภาพหรืออาจจะมีข้อความ หรือ Caption ประกอบ ก็ได้ ดังนี้

อออออออออออออออออออออ

ตัวอย่างบทวีซีดี เรื่อง ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง

มมมมมมมมมมมมมมมมมมม

ใใใใใใใใใใใใใใใใใ

ขั้นตอนการใส่เสียงบรรยาย

1. บันทึกเสียงตามบท วีซีดีโดยแยกเป็นคำบรรยาย 1 ไฟล์ สำหรับภาพ 1 ภาพ เขียนชื่อ ไฟล์ภาพไว้ในบท หลังจากที่บันทึกเสียงเรียบร้อยแล้ว

2. เปิดโปรแกรม ProShow Gold

3. เลือก File > New Show

4.นำภาพเข้าตามบท โดยไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องเวลา อาจจะเปลี่ยน transition ตามใจ ชอบ และปรับแต่งภาพตามใจชอบ เช่น ปรับให้สว่างมากขึ้นหรือลดแสงลง

5. เริ่มใส่เสียง โดยใส่เสียงเป็น background ก่อน เสียงที่จะมาเป็น background ควร เป็นเพลงบรรเลง และควรเลือกเพลงให้เหมาะกับงานที่จะนำเสนอ

6. ใส่ background ไปที่ Show > Show Options จะเปิดหน้า Show Soundtrack

หหหหหหหหหห

ส่วนที่ 1 เป็นการ fade เข้าของเสียง background และ fade ออกไป เมื่อเสร็จสิ้นการนำเสนอ การเข้ามาถ้าไม่ต้อง fade ให้ตั้ง Fade In เป็น 0 แต่ตอนจบ ควรมีการ Fade out ให้ตั้ง ประมาณ 2 วินาที

ส่วนที่ 2 Default for Other Sounds หมายถึงเสียงอื่นที่ไม่ใช่เสียง background ซึ่งก็คือเสียงยบรรยายใน ภาพแต่ละภาพนั่นเอง ดังนั้น Volume ควรตั้งเป็น 100 ส่วน Fade In และ Fade Out ไม่ควรมี เพราะ เราต้องการคำพูดที่ชัดเจน

ส่วนที่ 3 Soundtrack During Other Sounds ส่วนนี้หมายถึง background ที่เรานำเข้ามา เมื่อมีเสียงอื่น ซึ่งก็คือเสียงบรรยายนั่นเอง ดังนี้ เราควรตั้ง Volume น้อย ๆ ประมาณสัก 35 เพื่อจะไม่ให้เสียงกลบเสียงบรรยาย และควรมีการ Fade In และ Fade Out ของเสียง background ด้วย Fade In ควรเป็น 1.5 และ Fade Out ควรเป็น 1.5 หรืออาจจะตั้งเป็นอย่างอื่น ได้ตามความชอบ

7. เสร็จแล้วคลิก OK เพื่อกลับมาหน้าจอหลัก

8. เริ่มใส่เสียงทีละภาพ ตามบท โดยดับเบิ้ลคลิกที่ภาพที่ต้องการใส่เสียง

ออออ

9.จะเปิดหน้าจอ Slide Options คลิกเลือก Sound

คคคคคคคคคคค

ส่วนที่ 1 เป็นส่วนที่นำไฟล์เข้ามา คลิกที่ Browse เมื่อเข้ามาแล้ว ProShow Gold จะบอก ประเภทของไฟล์เสียง และ ความยาว ให้จดความยาวนี้ไว้ และบันทึกลงในบท วีซีดีเพื่อใช้สำหรับปรับความยาวของภาพ จากภาพ ไฟล์นี้มีความยาว 19.05 วินาที

ส่วนที่ 2 Custom Slide Sound Settings สำหรับควบคุมเสียงบรรยายในสไลด์นี้ ส่วนนี้ เราไม่จำเป็นต้องปรับ เพราะกำหนดแล้ว ในการกำหนดเสียง background ถ้าต้องการกำหนด ให้คลิกเครื่องหมายถูก ในช่องสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ แล้วตั้งค่าความดัง หรือ Volume และ Fade In และ Fade Out ของเสียงบรรยาย สำหรับภาพนี้

ส่วนที่ 3 Custom Soundtrack Settings สำหรับควบคุมเสียง Soundtrack ถ้าต้องการตั้งค่า ก็ให้คลิกเครื่องหมายถูกที่กรอบสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ แล้วตั้งค่า แต่ไม่จำเป็นเพราะเราตั้งค่าสำหรับ background แล้วในตอนต้น แต่ถ้าภาพใดที่ต้องการตั้งค่าให้แตกต่างไป ก็สามารถทำได้

10. กดปุ่ม OK จะกลับมาที่หน้าหลัก

จจจจจจจจจจจจจ

จะสังเกตเห็นว่า ภาพที่เรามีเสียงบรรยาย คือไฟล์ tjk.JPG มีรูปลำโพง อยู่ด้านล่าง แสดงว่าภาพนี้มีเสียงประกอบ เวลาที่ปรากฏ คือ 2.0 วินาที ถ้าเราดูเวลาของคำบรรยาย ของภาพนี้ คือ 19.05 วินาที ดังนั้น เวลาเดิมของภาพจึงต้องปรับใหม่ให้เวลาภาพแสดงมากกว่าเสียง 3 วินาที เวลาของภาพนี้จึงควรเป็น 22 วินาที

11. เสร็จแล้ว ลองกดปุ่ม Play เพื่อตรวจสอบ ถ้าไม่ชอบ สามารถปรับเปลี่ยนได้

12. ทำเช่นนี้ จนหมดภาพทุกภาพในบท จะได้คำบรรยายประกอบภาพ ตามต้องการ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s