การใส่ตัวหนัวสือในสไลด์

การใส่ตัวหนังสือในสไลด์

1. ให้ดับเบิ้ลคลิกที่สไลด์ที่ 1 แล้วกดเลือก Caption จะปรากฏหน้าจอดังภาพ

00000000000000000000

2. การพิมพ์ตัวหนังสือ ให้พิมพ์ในช่อง Text ตัวหนังสือที่พิมพ์จะปรากฏบนเฟรมสไลด์ดังภาพ

+++++++++++++++++++++

3. ถ้าจะพิมพ์ตัวหนังสือบรรทัดที่ 2 ให้คลิกปุ่ม Add แล้วพิมพ์ในช่อง Text ดังภาพ

.......................................222

4. ตัวหนังสือสามารถเลือกแบบตัวอักษร (Font ) ขนาด (Size) สไตล์ (Style) เลือกสีตัวอักษร(Color) และเลือกแบบการเข้าออกของตัวหนังสือ (Motion and Effect) ได้จากเครื่องมือในจอนี้ ดังภาพ

1212121212

5. ให้กดปุ่ม Add เพิ่มอีก1 บรรทัดและพิมพ์ คำว่า ProShow Gold และสามารถปรับเลื่อนตัวหนังสือหรือข้อความในแต่ละบรรทัดได้ โดยวาง เคอร์เซอร์ที่ตัวหนังสือในบรรทัดนั้น ๆ เมื่อเคอร์เซอร์เปลี่ยนเป็นรูปมือ ให้คลิกเมาส์ค้างที่ตัวหนังสือ สามารถลากและจัดวางในตำแหน่งที่ต้องการได้ ดังภาพ

01010101

6. เมื่อได้ตามต้องการแล้วให้คลิกปุ่ม Ok ดังภาพ

.0.0.0.0.0

7. จะได้สไลด์ที่ 1 ดังภาพ

2.2.2.2.2

8. สำหรับ สไลด์ที่ 2 และ 3 ถ้าจะใส่ตัวหนังสือ ก็ทำตามขั้นตอนเหมือนสไลด์ที่ 1

9. ถ้าต้องการจะดูสไลด์หลังจากที่ใส่ตัวหนังสือและ Effects

ของตัวหนังสือแล้ว ให้กดปุ่ม Play Show หรือที่เมนู Play ดังภาพ

12101010101

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s