การใส่เพลงประกอบ

การใส่เพลงประกอบ

เราสามารถเลือกเพลงบรรเลง หรือเพลงที่มีเนื้อร้อง มาประกอบสไสด์ของเราได้อย่างไพเราะ เพื่อจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยเพลงจะอยู่ในรูปของไฟล์ .wav หรือ mp3 ที่นิยมฟังกันโดยทั่วไป มีขั้นตอนในการใส่เพลง ดังนี้

1. ไปที่เมนู Show แล้วเลือก Show Option หรือไปคลิกที่รูป Options   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   จะปรากฎหน้าจอ Show Soundtrack ดังภาพ

66666666rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

2. คลิกเลือกปุ่ม Add เพื่อใส่เพลงประกอบ ดังภาพ

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

3. เลือกห้องเก็บเพลง เลือกเพลง แล้วคลิก Open ดังภาพ

oooooooooooooooooooooooooooooooooo

4. ชื่อเพลงจะมาปรากฏในช่อง Track Settings ดังภาพ

ตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตต

5. เราสามารถตั้งความดัง -ค่อย และFade In Fade Out ของเพลงที่ใช้ประกอบได้ ดังภาพ

7. จะปรากฏชื่อเพลงที่แถบด้านล่างของสไลด์ ดังภาพ

ทททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททท

8. ถ้าต้องการกำหนดให้ ระยะเวลาของภาพ มีช่วงเวลาพอดีกับเพลงที่เลือกไว้ คือ ภาพกับเพลงจบพร้อมกัน ให้ไปที่เมนู Options จะได้ดังภาพ ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

ปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปป

9. เมื่อคลิก Ok แล้ว จะเกิดหน้าจอให้ยืนยันอีกครั้ง ให้คลิก Yes

10. ภาพกับเพลง ก็จะเริ่มพร้อมกันและจบพร้อมกันตามต้องการ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s