การใส่ Motion Effects ของภาพ

การใส่ Motion Effects ของภาพ

การใส่ Motion Effects ของภาพ

มีขั้นตอน ดังนี้ 1. เราสามารถปรับ ตำแหน่งเริ่มต้น และตำแหน่งสุดท้ายของภาพได้โดยกำหนดให้ภาพเริ่มต้นเป็นอย่างไรและภาพสุดท้ายเป็นอย่างไร โดยกำหนดค่า Pan Zoom และ Rotate โดยดับเบิ้ลคลิกที่สไลด์เฟรมที่ต้องการใส่ Motion Effects และเลือก Motion Effects จะปรากฏ ดังภาพ

7777777777777777777777777777777777777777777777

ปรับแต่งตามชอบใจ และลองเล่นดูถ้าไม่พอใจก็กลับมาแก้ไขได้

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s