หน่วยที่ 4 การนำเสนองาน

การ Create Video CD

เมื่อจัดชุดอัลบัม ทั้งภาพและเสียง เรียบร้อยแล้ว เราจะ Write ลงแผ่นเป็น VCD ให้ทำตามขั้นตอน ดังนี้

1. ไปที่เมนู Create แล้วเลือก Create Video CD ดังภาพ

หห

หรือคลิกที่เมนูรูป  กก

2. จะเกิดหน้าจอ สำหรับตั้งค่าต่าง ๆ ดังนี้

กกกกก

3. ในกรอบ Output Format ให้เลือก ดังภาพ

ถถถ

Format : คือ รูปแบบของ VCD ที่จะบันทึก ถ้ากำหนดเป็น VCD คุณภาพของภาพจะ คมชัดไม่เท่า SVCD (SuperVCD) แต่ VCD จะสามารถเล่นได้กับเครื่องเล่นVCD ทั่วไป แต่ SVCD ซึ่งเป็นไฟล์ MPEG II อาจจะมีบางเครื่องที่ไม่ สามารถ เล่นได้ Standard : เป็นระบบที่ใช้ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย ให้เลือก PAL ถ้าเป็น NTSC สำหรับทวีปอเมริกาเหนือ Include : ถ้าต้องการให้เก็บภาพนิ่งลงแผ่น CD ด้วย ให้เลือก Still Pictures

4.สำหรับกรอบทางด้านขวามือ โปรแกรมจะกำหนดไปที่ช่อง CD -Write .ให้เสร็จ ดังภาพ

ปป

Writer : คือ ช่องเขียนแผ่น CD ที่อยู่บนเครื่อง ถ้าโปรแกรมไม่เห็นช่องเขียนแผ่น CD จะไม่สามารถบันทึกลงแผ่นได้ Speed : คือ ความรเร็วที่ใช้ในการเขียนแผ่น CD ปกติใช้ Maximum แต่ถ้าหากสั่ง เขียนแล้วมีปัญหา ให้เปลี่ยนเป็นความเร็ว ลดลง เพราะเครื่องเขียน CD บาง เครื่องอาจจะมีปัญหาถ้าตั้งไว้ที่ Maximum Copies : จำนวนแผ่นที่จะให้เขียน

5. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ให้กด Create ที่ปุ่มด้านล่าง โปรแกรมจะเริ่มทำการแปลงไฟล์ จนเสร็จ เป็นแผ่น VCD ที่สมบูรณ์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s