การทำเมนูใน CD

การทำเมนูใน VCD

วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ทำเมนูใน VCD ซึ่งสามารถเลือกรายการที่ต้องการแสดงเป็นรายเรื่องได้โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 1. เครื่องเล่น VCD จะต้องมีคุณสมบัติ PBC (PlayBack Control)

ก

2. สร้างแฟ้มข้อมูล ProShowGold ตั้งแต่ 2 ไฟล์ขึ้นไป

วิธีการ 1. เรียกใช้เมนู Create > Create Video CD

ีีีีีีีีีีีีีีีีีี

2. จะปรากฏหน้าต่าง Create Video CD ดังภาพ

คตคตคตคต

3. ตั้งชื่อ VCD Title (ภาษาอังกฤษ ไม่รับภาษาไทย)

4. เลือกพื้นหลังของเมนูซึ่งสามารถเลือกได้ 2 แบบ

4.1 เลือกจาก Menu Themes

ดเดเดเด

4.2 เลือกรูปภาพ จากรายการ Background Image

กดกดกดกด

5. เลือกรูปแบบของเมนู Layoutในกรณีจำนวนรายการมีมากกว่า Layout จะมีหน้า menu มากกว่า 1 หน้า

จจจ

6. เลือกเสียงดนตรี (Background) ในขณะแสดงเมนู

1

7. รายการ Show ‘Loop’ option และ Show ‘Play All’ option ถ้าใช้เมาส์คลิกเลือกรายการ จะปรากฏเป็น 2 รายการสุดท้าย

Show ‘Loop’ option เป็นการเลือกรายการให้แสดง VCD แบบวนรอบ Show ‘Play All’ option เป็นการเลือกรายการให้แสดง VCD ทุกรายการ

8. เพิ่มรายเมนูโดยใช้เมาส์คลิกที่เครื่องมือ AddShow หรือ เลือกแถบรายการ Show

3

เลือกแถบรายการ Show

9. จะปรากฏหน้าต่าง Video CD Contents ให้ใช้เมาส์คลิกที่ ปุ่ม Add เพื่อเพิ่มไฟล์ที่ใช้ทำรายการเมนู

ขขข

ปุ่ม Del ใช้ลบรายการที่เลือก

ปุ่ม Up ใช้เลื่อนรายการที่เลือกขึ้น

ปุ่ม Down ใช้เลื่อนรายการที่เลือกลง

10. คลิกเมาส์กลับไปที่รายการ Menus จะพบรายการเมนูแสดงบนพื้นที่เลือก โดยมีลักษณะดังนี้

มมม

1. จำนวนรายการเมนูเท่ากับจำนวนเรื่องที่เพิ่มตามข้อ 9 รวมกับ option ทีเลือกในข้อ 7

2. หมายเลขกำกับเมนูแต่ละเมนู จะนำชื่อ Show Title มาเป็นรายชื่อเมนูถ้าไม่ได้ตั้ง Show Title จะไม่มีหมายเลขและรายการปรากฏ(มีรูปอย่างเดียว)

3. รูปภาพประกอบเมนูจะนำภาพแรกของแต่ละเรื่องมาแสดง แต่ถ้าต้องการเลือกภาพใดภาพหนึ่งมาแสดงเป็นภาพบนเมนู สามารถทำได้ดังนี้

ให้คลิกขวาตรงภาพที่ต้องการใน Slide Show จะปรากฏรายการให้เลือก เลือกรายการ Set as Show Thumbnail เมื่อเลือกแล้วโปรแกรมจะแจ้งให้ทราบ ให้คลิกปุ่ม OK

11. เลือกแถบรายการ Output Option เพื่อกำหนดคุณสมบัติของไฟล์ VCD

11

12. จะปรากฏหน้าต่าง Video CD Output Options ให้กำหนด Output Format ดังนี้

– Format เลือกรายการ VCD

–  Standard เลือกรายการ PAL

– Include เลือกรายการ Video Shows

–  Default เลือกรายการ Video Shows

Video Output Option ไม่เลือกรายการ Use Still Menus

22

13. กำหนดรายทั้งหมดแล้วให้ใช้คลิกเมาส์ที่ ปุ่ม Create โปรแกรม ProShow Gold จะใช้เวลาในการสร้าง VCD ให้รอจนกว่าโปรแกรมจะรายงานให้ทราบว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วดังภาพ

333

ในกรณี เครื่องเล่น VCD ไม่มี PBC (PlayBack Control)

444

จะปรากฏข้อมูล PBC Disable ดังภาพ ประมาณ 14 วินาที จากนั้น เครื่องเล่น VCD จะแสดงๆไฟล์ Movie แรก และต่อเนื่องกันไปจนหมด

55

หมายเหตุ

1.ในกรณีเครื่องเล่น VCD ไม่มี PBC (PlayBack Control) ผู้ใช้งานสามารถเลือก ใช้แสดงเรื่องเฉพาะรายการได้ โดยการกดปุ่มเลือก Track ที่ด้านหน้าของเครื่องเล่น VCD

2. เครื่องเล่น VCD ที่มี PBC (PlayBack Control) ให้เปิดเครื่องแล้วใส่แผ่น VCD ในขณะที่เริ่มแสดงVCD ให้กดปุ่ม PBC จะปรากฏรายการเมนูที่สร้างขึ้น สามารถเลือก Track ตามหมายเลขที่ปรากฏ

3. ถ้าไม่ต้องการแสดง Title ของโปรแกรม ProShow Gold ให้ยกเลิกรายการ Include Intro Show

66

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s