การแทรก Moive Clip

การแทรก Movie Clip

1. การใส่ Movie Clip ในโปรแกรม ProShow Gold สามารถทำได้ ทำได้เช่นเดียวกับ การใส่รูปภาพ โดยการเลือกไฟล์ Movie Clip แล้วใช้เมาส์ลากมาวางบน Slide list

บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ

Movie Clip ที่สามารถแทรกในโปรแกรม ProShow Gold มีหลายรูปแบบดังนี้

1. Video Clip (*.avi)

2. Windows Media Video file (*.wmv)

3. Movie file (*.mpg)

2. การกำหนดคุณสมบัติพิเศษ

ฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ

Video option

ค่า Volume คือ ระดับเสียงใน Video Clip สามารถกำหนดค่า Volume ลงได้ตั้งแต่ 0 – 100 %

Start และ End คือ การกำหนดระยะเวลาแสดง Video Clip เช่น Video Clip ยาว60 วินาทีสามารถกำหนดให้แสดงตั้งแต่ระยะเวลาที่ 10 วินาที จนถึง 30 วินาที

Adjustment สามารถปรับ ความสว่าง ความเข้ม สีขาว สีดำ

Rotation การหมุนภาพ 90 , 180 , 270 องศา Flip การผลิกกลับภาพ ได้ 2 ลักษณะ คือ FlipHorizotal (แนวนอน) และ Flip Vertical (แนวตั้ง)

Aspect Ratio การกำหนดสัดส่วนการแสดงผล

Offset ตำแหน่งการแสดงผล

Zoom การย่อและขยาย

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s