โค้คแก้แถบเหลืองโปรแกรม ProShow Gold ค่ะ

เปิดโปรแกรมโปรโชวโกลด์ขึ้นมา

กด Help แล้วก้อ enter registration

name : namcheaw

phone number : 0867916555

regist key : DBBMU8G3AYPEK    smiley1

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s